Våra tjänster

höghus och grönska i solljus

Fjärrvärme och fjärrkyla

Vi utför kompletta kulvert, inomhusdragningar, pumpstationer samt pannbyggnationer till energibolag och fastighetsbolag med etableringar i Stockholm, Norrköping, Örebro och Växjö. Vi etablerar oss gärna på nya platser runt om i landet. För att underlätta för dig som kund utför vi helst våra arbeten som Totalentreprenad men kan även utföra dem som generalentreprenad delad entreprenad eller som underentreprenad.

Undercentraler

Vi byter ut gamla värmeväxlare samt nybyggnation av kompletta fjärrvärmecentraler och kylcentraler till bostadsföreningar, fastighetsägare och större industrier.

VA

Vi utför rörentreprenader inom vattenledningar och LTA-system. Vi har licenser för både PE-svets och MMA svetsning. Vi har en lång erfarenhet inom affärsområdet där vi erbjuder allt från Projektering till färdig ledning.

Helhetslösningar till fastighetsägare och bostads­rättföreningar

Vi erbjuder totalentreprenad när det gäller att byta ledningar för värmesystem, kallvatten, varmvatten samt VVC. Vi utför även byten eller nyinstallation av fjärrvärmecentraler för att sänka fastighetsägares och bostadsrättsföreningars energikostnader.

Drift och underhåll

Vi erbjuder drift och underhåll samt beredskapstjänst inom energidistribution och produktionsanläggningar.